Knihy

Knihy         Autori         Služby         Inšpirácia         Kontakt

 
Mic
hel Vinogradoff je uznávaný lekár, akupunkturista, popredný znalec čínskych reálií, taoizmu, čínskej filozofie, lektor Feng Shui a autor viacerých titulov. Prednáša na konferenciách a seminároch v rodnom Francúzku, v Čechách, na Slovensku a inde v zahraničí o akupunktúre, čínskej symbolike, Ji Yingu, čínskej filozofii, symbolickom aspekte akupunktúry a iných zaujímavých témach, no predovšetkým s ohľadom na zdravie a harmóniu ľudského života.

Vyštudoval lekársku fakultu a po štúdiu odišiel pracovať do zahraničia v rámci výmenného programu. Po návrate začal vykonávať prax lekára v oblasti Lyonu, kde pracuje dodnes. Veľmi skoro si začal uvedomovať, že klasické západné metódy liečby neuspokojujú všetky potreby jeho pacientov. Po nejakej dobe ho nutnosť prehlbovať si znalosti priviedli k štúdiu akupunktúry a k možnosti pomáhať alternatívnymi metódami pacientom v nemocnici Svätého Ludvíka v Lyone. Začal taktiež spolupracovať s Francúzkou asociáciou akupunkturistov v Paríži. V priebehu tohto štúdia sa od roku 1982 začal viacej zaujímať o klasickú čínštinu. Venoval sa klasickým textom hlavne preto, že je v nich obsiahnutá filozofická osnova čínskej medicíny, ktorá je dôležitá pre človeka zaoberajúceho sa akupunktúrou. Súčasne s klasickou čínštinou študoval i modernú čínštinu. Pri svojej práci používa nielen spojenie akupunktúry, homeopatie, hypnózy a iných alternatívnych liečebných metód, ale i tisíce ročnú múdrosť Yi Jingu – Knihy Premien. Jej používaním sa mu zmenil pohľad na pacientov, naučil sa na ich problémy nazerať inak. Dynamika a energia tejto múdrosti mu umožňuje lepšie popísať skutočnosti a podstatu vecí.

Je to skrátka človek z praxe, ktorý svojou každodennou prácou spája západnú odbornosť s jemným umením čínskej medicíny. Všetky svoje skúsenosti, poznatky zo štúdií, ale hlavne výsledky nadobudnuté vlastnou praxou a pozorovaním odovzdáva študentom, lekárskej i laickej verejnosti na svojich prednáškach a seminároch vo Francúzku, Nemecku, Španielsku, Rusku, Čechách, Slovensku a ďalších.

 
Gernot Minke pôsobí ako vysokoškolský profesor na Univerzite v Kasselu v Nemecku, kde v rámci študijného odboru Architektúra vedie Výskumné laboratórium pre experimentálne staviteľstvo (FEB). Okrem iného je činný ako architekt a poradca v oblasti ekologického staviteľstva a tiež ako odborný znalec a autor viacerých publikácií.

Po štúdiu architektúry a svojom pôsobení v Inštitúte pre ploché nosné konštrukcie na Univerzite v Stuttgarte sa v priebehu posledných 30-tich rokov výskumu, pedagogickej činnosti a praxi venoval výhradne hlinenému staviteľstvu. V roku 1974 založil FEB, ktorá sa od roku 1977 sústredí prevažne na základný výskum a vývoj v oblasti hlineného staviteľstva. FEB je jedinou inštitúciou nemeckého jazykového priestoru zaoberajúcou sa sústavne problematikou hlinených stavieb, a to viac ako 30 rokov. V priebehu jej pôsobenia bolo realizovaných viac ako 30 výskumných a vývojových projektov, v rámci ktorých bol zistený celý rad nových stavebne fyzikálnych a statických parametrov stavebných materiálov z hliny. Mnoho ďalších skúseností z oblasti hlineného staviteľstva získal ako hosťujúci profesor v Guatemale, Paraguaji, Venezuele a Mexiku a tiež v priebehu svojich študijných pobytov v Egypte, Ekvádoru, Peru, Brazílii, Bolívii, USA, Indii a Nepálu. Niektoré z výskumných a vývojových projektov laboratória FEB, predovšetkým nové a modifikované technológie, vyskúšal a realizoval v Guatemale, Ekvádoru, Bolívii, Argentině, Brazílii, Uruguaji, Chile, Nigérii a Indii.

V jeho projekčnej kancelárií ekologického staviteľstva vznikajú návrhy súkromných a verejných stavieb, koncipovaných zo stavebne ekologických hľadísk, pri ktorých sa vo významnej miere uplatňuje ako stavebný materiál predovšetkým hlina. Jeho cesta od ľahkých konštrukcií k hlinenému staviteľstvu je cestou od materiálne úsporných stavieb ku komplexným stavbám založeným na úspore surovín, ochrane životného prostredia a zdravom bývaní – ekologickom staviteľstve.

 

Gernot Minke

Michel Vinogradoff

Nicholas C. Demetry

Nicholas Demetry je holistický psychiater, liečiteľ, učiteľ energetického spirituálneho liečenia, autor viacerých titulov a nahrávok meditácií s hudbou, ktorý sa venuje štúdiu a učeniu psychospirituálnej praxi od svojich 22 rokov.

Lekárske vzdelanie získal na Emory University School of Medicine. Po tom, čo ukončil svoj diplom z medicíny, pokračoval v štúdiách na Havajskej univerzite so špecializáciou v odbore všeobecná psychiatria a transkulturálne štúdie. V rokoch  1976-1980 cestoval do Papua, Novej Guinei, kde pozoroval tradičných šamanských liečiteľov a popri tom západný, vedecký lekársky systém.

Tradičnú medicínu a spirituálne liečenie študoval u niekoľkých duchovných učiteľov, liečiteľov a šamanov. Rôzne druhy spirituálnych praktík a putovania sa naučil u cyperského mystika a liečiteľa Dr Stylianos Atteshlise (známejšieho pod menom Daskalos), ktorý ukázal, že pochopenie osobnosti môže podporiť proces liečenia. Do svojej praxe integruje techniky a metódy oboch stránok medicíny - tradičnej i alternatívnej. Týmto prístupom sa zasadil o výskum a objavovanie hlbších zákonitostí mentálneho liečenia a chorôb, a tým príčinných faktorov v oblasti duševného zdravia a chorôb.

Doktor Demetry je riaditeľom Etherikos – Medzinárodnej školy energetického liečenia a duchovného rozvoja so sídlom v Atlante, v štáte Georgia. Škola ponúka programy a kurzy po celom svete - v Spojených štátoch a vo viac než 12-tich ďalších krajinách - Nemecku, Maďarsku, Čechách, Slovensku, Poľsku, Litve, gréckych ostrovoch, Taliansku, Indii, Havaji a ďalšie. Taktiež je riaditeľom Inštitútu pre duševné zdravie – neziskovej organizácie, ktorá propaguje mier prostredníctvom duchovného zdravia a vzdelávania, a tiež je zakladateľom Americkej rady holistickej medicíny. Súkromnej praxi sa venuje v Atlante.

 

Odkazy


Semináre:

www.gernotminke.com

Realizácie:

Minkeho kupola