O Knihe

Knihy         Autori         Služby         Inšpirácia         Kontakt

 
Náhľadshapeimage_2_link_0

Yi Jing aneb Běh Osudu

Podrobnosti


Rozmer: 16 x 24 cm

Väzba: pevná a viazaná

Počet strán: 632

Hnotnosť:

Jazyk: český

Rok vydania: 2007

ISBN: 978-80-969698-0-7

Cena


23.20 € (-10 %) 20,88 €

 
NáhľadNahlady/Pages/Yi_Jing_aneb_Beh_Osudu.htmlshapeimage_4_link_0
Človek si berie príklad zo Zeme,

Zem si berie príklad z Neba,

Nebo si berie príklad z Tao,

Tao si berie príklad z prírody.

  1.                                                                                                                         Úryvok z 25. kapitoly Dao De Jing

Tento novodobý bohato komentovaný preklad Yi Jingu – Knihy Premien, prvýkrát vychádza s originálnymi čínskymi znakmi a s ich prepisom v pinyinu. Yi Jing je jedným z piatich čínskych kánonických textov starých 2000 rokov. Kniha je v mnohých ohľadoch neobyčajná. Predovšetkým svojou starobylosťou, potom tiež postavením v čínskom myslení a čo je asi zo všetkého vôbec najdôležitejšie, vlastnou formou a obsahom. Svojím obsahom vždy zohrával úlohu studnice múdrosti a poznania pre všetky generácie čínskeho národa a po viacerých prekladoch sa zaradil k najdôležitejším knihám svetovej literatúry.

Yi Jing je opis všetkého, čo existuje. Je to praktický nástroj na zobrazenie každodenných udalostí, ale aj udalostí, ktoré prežívame vo vlastnom vnútri. Je to mimoriadne silný nástroj zaoberajúci sa vzťahmi, ktoré existujú medzi ľuďmi, udalosťami a ich vzájomným pôsobením. Osvetluje nejasné, vysvetluje neporozumené a hlavne umožňuje ponoriť sa do najhlbšieho vnútra za poznaním nás samých.

Týmto dielom dostávajú čitatelia k dispozícií zrozumiteľnú a vrcholne slobodnú podobu Yi Jingu. Preklad ukazuje, nakoľko je pôvodný text živý, zrozumiteľný a účinný! Vracia čitateľovi chuť a voľnosť, aby si sám našiel vlastnú úvahu a dopátral sa vysvetľujúcich odpovedí na svoje každodenné otázky. Vedieť si dať rady ako sa vyhnúť opakovaným chybám, aby sme kráčali po vlastnej ceste osudu bez väčších tragédií, uvedomelejší, a predovšetkým v harmónií s dianím okolo nás, o tom všetkom pojednáva samotný titul.

V tejto knihe sa čitateľ okrem iného dozvie:

  1. charakteristiku 64 hexagramov, vrátane ich grafického znázornenia, s orginálnymi čínskymi znakmi, prepisom v pinyinu a komentármi

  2. dve základné techniky pre výpočet hexagramov, s mincami alebo stonkami a ich porovnaní navzájom

  3. schémy pre vyhľadávanie hexagramov

  4. vzťahy mezi hexagramy

  5. charakteristiku mimoriadnych hexagramov