O Knihe

Knihy         Autori         Služby         Inšpirácia         Kontakt

 

Duch jehličky

Přínos Yi Jingu k akupunktúrní praxi

Podrobnosti


Rozmer: 15 x 21 cm

Väzba: tvrdá a viazaná

Počet strán: 220

Hnotnosť:

Jazyk: český

Rok vydania: 2009

ISBN: 978-80-969698-1-4

Cena


20.00 € (-5 %) 19,00 €

 
NáhľadNahlady/Pages/Duch_jehlicky.htmlshapeimage_3_link_0
Ak sa použije ako kormidlo

a vie sa s ňou správne zaobchádzať,

choroby sa rozplynú ako vzduch.

                                                                                                                         Kapitola VII. Zhen Jiu Da Cheng

Táto jedinečná kniha predstavuje výsledok viac ako dvadsaťpäť ročného bádania a zamýšľania sa nad vzťahmi, ktoré existujú medzi Yi Jingom a akupunktúrou. Yi Jing – Kniha premien, je veľké dielo čínskej kultúry, popisuje symbolicky všetky možné situácie vyskytujúce sa v našej realite. Akupunktúra, dešifruje a lieči človeka vo všetkých jeho premenách.

Symbolika Yi Jingu sa tak stretáva s humanizmom tradičnej čínskej medicíny pri dynamickom zisťovaní zmien a transformácií, odohrávajúcich sa v ľudskom jedincovi. Pod dvojitým uhlom pohľadu vidíme človeka globálnejšie, preto sa mení i prístup k pacientom. Potom čo nám autor priblíži duševné rozpoloženie, príznačné pre obe oblasti pôsobenia, venuje sa hľadaniu najstarších koreňov pojmov Yin a Yang. Umožní mu to vykresliť hlavné siločiary prechádzajúce ľudským jedincom a hlbšie vysvetliť ich symbolickú stavbu. 

Táto originálna práca je určená všetkým lekárom, praktikantom tradičnej čínskej medicíny a záujemcom o čínskú filozofiu, ktorí si chcú rozšíriť svoj bádateľský obzor.

V tejto knihe sa čitateľ okrem iného dozvie:

  1. čo má Yi Jing, kniha premien - najčastejší a najviac citovaný titul v dielach venovaných čínskemu mysleniu, spoločné s akupunktúrou

  2. vysvetlenie pôvodu pojmov Yin-Yang podľa Yi Jingu a ich používanie v akupunktúre a praxi

  3. charakteristiku 8 mimoriadnych dráh, ktoré sa objavujú medzi prvými v živote jedinca a stávajú sa kameňom úrazu jeho vitálnej konštitúcie

  4. ako sa používajú pojmy Nebo-Zem-Človek a spojitosť so štyrmi svetovými stranami a ako možno používať body Luo podľa yi jingovej symboliky

  5. o akupunktúrnych bodoch Luo, ktoré držia človeku pohromade jeho vlastnú osobnosť, pričom navonok ho prepájajú so všetkým, čo ho obklopuje

  6. charakteristiku 12 hlavných meridiánov, rozobratie ich jednotlivých bodov nazývaných "antickými bodmi Shu" a ako tieto body používať

  7. charakteristiku mimoriadnych dráh z hľadiska popisu a prejavov správania sa, čím získavajú naviac živú a zrozumiteľnú podobu