O Knihe

Knihy         Autori         Služby         Inšpirácia         Kontakt

 
Náhľadshapeimage_2_link_0
Milujte jeden druhého, ale z lásky nerobte puto.

Nechajte radšej aby bola morom, ktoré prúdi medzi brehmi vašich duší.

Naplňte jeden druhému kalich, no nepite z jednej čaše.

Dajte jeden druhému chlieb, no nejedzte z jedného bochníka.

Spievajte a tancujte spolu a buďte šťastní, ale dovoľte, aby každý z vás bol sám,

rovnako ako struny lutny sú oddelené a predsa sa chvejú tou istou hudbou.

Kahlil Gibran, Prorok

Táto originálna kniha je o povahe vzťahov, o vašom vzťahu k vonkajšiemu svetu – k ostatným ľuďom a vašemu partnerovi – ale taktiež o tom, aký vzťah máte sami k sebe, a tiež k vaším mužským a ženským energiám. Kniha skúma a odhaľuje energetickú dynamiku našich najbližších vzťahov.

Celé knihy boli napísané a zasvätené bádaniu alebo preskúmaniu jedného alebo viacerých aspektov dynamiky vzťahov. Cieľom tejto knihy je zlúčiť niektoré z týchto učení do jedného základného prístupu a na tomto základe vybudovať nosnú kostru, ktorá vám pomôže prehĺbiť váš vzťah k sebe a k vášmu partnerovi.


V tejto knihe sa čitateľ okrem iného dozvie:

  1. proces popisujúci ako sa ľudské vzťahy vyvíjajú cez fyzické, emocionálne, mentálne a duchovné dimenzie

  2. o prejavoch a kvalitách mužských a ženských energií v partnerstvách a vzťahoch

  3. ako dosiahnuť rovnováhu zdravých mužských a ženských energií vo vzťahu k partnerovi a k sebe samému

  4. o poraneniach nadobudnutých počas vývoja, ich dopade na partnerstvo a o spôsobe ich liečenia

  5. o elementáloch - emocionálno-myšlienkových formách a ich vývojových štádiách

  6. o povahe čakrového systému – čo vlastne čakry sú, prečo sú dôležité v našom vývoji a pri liečení

  7. o polaritách a energetických výmenách v čakrách, o cvičeniach a meditáciach

  8. aké sú bloky energetickej výmeny medzi partnermi a spôsobe odblokovávania a liečenia vzorcov poranení v partnerstvách

 

Božské partnerstvo

Jednota za dualitou

Podrobnosti


Rozmer: 15 x 21 cm

Väzba: tvrdá a viazaná

Počet strán: 168

Hnotnosť:

Jazyk: slovenský

Rok vydania: 2012

ISBN: 978-80-969698-5-2

Cena


14,50 € (-5 %) 13,80 €

 
NáhľadNahlady/Pages/Bozske_partnerstvo.htmlshapeimage_4_link_0